FAQ

Har du någon eller några frågor som du inte finner svaren på så är du välkommen att ringa eller maila oss.

Tel: 040-12 84 80
E-post: info@garpenhus.se

 • Hur fungerar Garpenhus Auktioner?

  Samliga bud läggs på www.auctionet.com. För att kunna lägga ett bud måste Ni vara registrerad som kund. För att bli kund klickar Ni på rubriken Registrera mig, och följer instruktionerna där. Det kostar inte något att registrera sig som kund hos oss och det innebär inte heller något åtagande att lägga bud. Vill Ni lägga ett bud på ett föremål så gör Ni detta i budrutan vid föremålet. Efter att Ni har lagt ett bud så får Ni direkt svar på om Ni är högsta budgivare eller om Ni måste öka Ert bud.

  Har Ni ej möjlighet att själv registrera bud på sidan så hjälper vi Er. Ring eller besök oss i vår lokal på Murmansgatan 124, Malmö.

 • Behöver jag registrera mig?

  För att titta runt på aktuella auktioner behöver ni inte vara registrerad som kund hos oss. Hittar ni något föremål som ni vill vara med och bjuda på, måste ni vara registrerad och inloggad.

 • Kostar det något att lägga bud?

  Nej, det kostar inte något att lägga bud. Kostnader uppkommer först när Ni vinner en auktion. Som köpare betalar Ni, utöver det vinnande budet, 22,5% i köpprovision på klubbslaget samt en slagavgift på 80 kr inkl moms.
  På viss konst som klubbas över 2 200 kr läggs 5% på i följerättsavgift (droite de suite). Innefattas ett av objekt av följerätt är detta noterat under maxbudsrutan.

 • Hur mycket skall jag bjuda?

  Det är många faktorer som avgör vad ett föremål klubbas för. Är det ett föremål som många budgivare finner intressant så kan priset bli högt. Vi sätter alltid ett utropspris och detta är vad vi förväntar att föremålet normalt kan komma att säljas för. Det slutliga priset kan dock vida under- eller överstiga detta.

 • Hur säljer jag på Garpenhus Auktioner?

  Garpenhus Auktioner tar ut en försäljningsprovision om 22,5% på det klubbade priset (försäljningspriset) inklusive moms om inget annat avtalas  + fotoavgift på 62,50 kr inkl moms om inget annat avtalas

 • Vad har ni för försäkring?

  Ni skall kunna känna Er trygg när Ni lämnar in föremål till oss. Därför har vi ett samarbete med Markel International Sweden. Inlämnat föremål är från mottagandet hos Garpenhus Auktioner försäkrat mot skada i samband med inbrott, brand, vattenskada, stöld samt bräckage i Garpenhus Auktioner´s utställningslokal intill värde motsvarande bevakningspris minus provision.

  Har föremålet sålts på auktion uppgår försäkringsvärdet till klubbat belopp minus provision.

 • Kan jag ångra ett bud?

  Det är ej tillåtet att helt drar tillbaka ett bud. Detta beror på att systemets integritet då rubbas. Har ett ”maxbud” lagts dvs ett bud som är högre än nuvarande högsta bud så går det bra att sänka detta. Detta görs genom att lägga ett lägre ”maxbud”.

 • Hur lågt bud kan jag lägga?

  Vill man bjuda på ett föremål kan man lägga antingen det lägsta möjliga budet enligt våra budintervall (se nedan) eller direkt lägga ett ”maxbud”. Då bjuder garpenhus.se automatiskt åt Er upp till Ert lagda ”maxbud”, om det behövs. Finns det ej fler budgivare så får Ni objektet till lägsta möjliga pris.

  Budintervaller 

  (Samtliga föremål hos Garpenhus Auktioner börjar på 350 kr)
  Budstege: Se Auctionet´s sida
  Vid två lika bud gäller detta;
  Den som lade det högsta budet först vinner auktionen.

 • Vad händer om två budgivare lägger lika bud?

  Vid två lika höga bud så vinner den som lade sitt bud först. Det lönar sig alltså att inte vänta för länge att lägga sitt bud.

 • Hur köper jag på Garpenhus Auktioner?

  Som köpare betalar du 22,5% i köpprovision på klubbslaget samt en slagavgift på 80 kr inkl moms. För viss konst utgår en drote de suite/följerätt avgift på 5% när klubbslaget är över 2 220 kr. Denna ersättning betalar köparen. Droite de suite utgår till levande konstnärer eller deras efterlevande i ytterligare 70 år vid vidareförsäljning av konst och vissa konsthantverksföremål.

  Vid föremålsbeskrivningen noteras om följerätt kan bli aktuellt för det specifika objektet. Innefattas ett föremål av droite de suite läggs detta automatiskt på fakturan. (För mer info om droite de suite se www.bus.se).

 • Hur funkar det med exporttillstånd?

  Enlig lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

 • Behöver jag betala moms om jag bor i ett annat land inom EU?

  Tull och importmoms

  Vid handel mellan länder inom EU ska som regel inte tull och importmoms betalas. Bor Ni i ett EU-land och köper ett föremål i ett annat EU-land skall man inte betala tull och importmoms vid införsel av föremålet.

  Däremot gäller särskilda regler vid import av varor över EU:s gränser. En köpare från ett EU-land påläggs utgifter för tull och importmoms vid import av föremål köpta i ett land utanför EU (t. ex. Schweitz). Detsamma gäller om en kund i ett land utanför EU köper ett föremål i ett land inom EU.
  Vid köp av ett föremål som korsar EU:s gränser beräknas moms efter reglerna i köpvillkoren. Vill du få tillbaka momsen ska Ni vända Er till de lokala skattemyndigheterna i det land där Ni har köpt föremålet. Utgiften för tull och importmoms beräknas av de lokala tullmyndigheterna efter klubbslag, frakt, försäkring etc.
  Det finns särskilda regler och undantag för vissa föremål, t. ex varor som går in under tulltariffen för ’konstverk, samlarobjekt och antikviteter’, som kan ge ett lägre beräkningsunderlag.
  Det ska dock påpekas att det för varje enskilt land kan gälla speciella regler. Vi rekommenderar därför att Ni kontaktar de lokala myndigheterna för att få ett uttömmande svar.

  Garpenhus Auktioner kan inte påtaga sig ansvar för eventuella ändringar i lagstiftningen och lokala restriktioner på detta område.

 • Gäller ångerrätt hos er?

  Ja, distansavtalslagen gäller vid budgivning på Garpenhus Auktioner.

 • Bevakningsuppdrag

  Med bevakning avses att Garpenhus Auktioner för säljarens räkning bevakar att objekt inte säljs under överenskommet minipris. Bevakningspriset skall bekräftas på mottagningsbevis eller i annan skrift.

  Garpenhus Auktioner har dock rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade uppnått bevakningspriset.

  Om utropspriset är 1.200 kr eller lägre får bevakning ej ske. Om utropspriset är 1.201 – 3.999 kr får bevakning ske högst 50 % av föremålets utropspris. Om utropspriset är 4.000 kr eller mer får bevakning ske till högst 80 % av föremålets utropspris.

  Samtliga föremål hos Garpenhus Auktioner börjar på 350 kr.

 • Vad gäller för ej sålda föremål?

  Ej sålda föremäl skall avhämtas av inlämnaren senast 5 arbetsdagar efter auktionens slut. Om avhämtningen ej sker inom föreskriven tid äger Garpenhus Auktioner rätt att åter publicera föremålet för auktion.

  Garpenhus Auktioner har rätt att publicera varje föremål tre gånger utan prisjustering. För objekt som inte har blivit sålt och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringskostnad om 50 kr per kalenderdag (inkl moms ). Skulle föremålet inte vara avhämtat inom 14 dagar efter att inlämnaren har anmanats att hämta föremålet, äger Garpenhus Auktioner rätt att sälja föremålet enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

  För osålda föremål ej avhämtat inom avtalad tid, ansvaras ej.

 • Kostar det extra om man vill ha fler bilder på föremålet som ska sälja?

  Fotograferingsavgiften är 125 kr per bild. Det ingår minst 1 bild per föremål. Garpenhus Auktioner gör bedömning om fler bilder skall ingå. Fotoavgiften gäller om säljaren beställer fler bilder.

 • När måste jag hämta mitt vunna föremål?

  Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit Garpenhus Auktioner tillhanda. Köpta föremål skall avhämtas inom 5 arbetsdagar. Om köpt föremål ej avhämtas efter 5 arbetsdagar, tager Garpenhus Auktioner ut en förvaringskostnad om 50 kr/dag (inkl moms) och per föremål. Föremålet kan ej avhämtas förrän betalning har skett. Ta därför gärna med kopia på inbetalningen om Ni har betalat dagen innan Ni hämtar. För sålda föremål ej avhämtat inom avtalad tid, ansvaras ej.

  Avhämtning sker i vår lokal på Murmansgatan 124, 212 25 Malmö.

 • Hur får jag mitt vunna föremål transporterat till mig?

  När du ropat in ett föremål och betalat fakturan kan du hämta ut föremålet hos oss eller beställa transport med vår samarbetspartner auctionet.com enligt de priser som anges på föremålssidan.

  Det går också bra att välja en egen transportör. Kontakta oss telefon 040-12 84 80.

  Auctionet.com´s transportkostnad står angiven på föremålssidan. Du beställer transporten under Mina sidor och en transportbeställning går då automatiskt iväg till auctionet. Beställda transporter hämtas upp en till två gånger per vecka hos Garpenhus Auktioner. Transporten tar normalt en till två veckor. När transporten har kommit fram får du ett mail om uthämtning och föremålet hos antingen Auctionet´s utlämningsställe eller har du gjort en beställning på hemleverans

  Har du frågor om hur man bokar/beställer transport eller om en redan beställd transport?
  Kontakta support@auctionet.com eller 08- 12 44 99 85 (vardagar: 10:00-12:00).

 • Vilka är era öppettider?

  Våra öppettider är:
  Mån: 13:00-18:00
  Tis-Tor: 13:00-17:00
  Fre: 13:00-16:00
  Lör-Sön: Stängt
  Dag före helgdag: 13:00-15:00

 • Hur behandlas mina kunduppgifter som jag lämnar till er?

  All data som lämnas till oss när Ni registrerar Er som kund lagras i en s k säker databas. All data som denna innehåller behandlas strikt konfidentiellt. Samtliga köp och försäljningar som görs via Garpenhus Auktioner behandlas strikt konfidentiellt. Inga uppgifter lämnas ut till någon utomstående part. Undantaget är då en transport är beställd, då lämnar vi ut uppgifter för att kunna genomföra transportuppdraget. Uppgifter vi då lämnar ut är namn, adress och eventuellt telefonnummer.

  Ett ytterligare undantag kan vara då rättsliga instanser kan förpliktiga Garpenhus Auktioner att lämna ut Era personliga uppgifter. Mer om Era personliga integritet kan Ni läsa i de fullständiga köp- och säljvillkoren.

  För Er säkerhet så kan personalen på Garpenhus Auktioner ej se i administrationsverktyget vad ”maxbudet” ligger på. Detta för att säkerställa systemets integritet och ge Er maximal trygghet som kund.

 • Hur funkar det med cookies?

  En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om Ni godkänner detta, kommer Er internetläsare (browser) lägga till texten i en separat fil. Garpenhus Auktioner använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår hemsida genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.

 • Vilka är era betalningsvillkor?

  När Ni vinner en auktion skickas en faktura till Er mailadress. Denna faktura skickas automatiskt några minuter efter att Ni vunnit auktionen. På fakturan finner Ni samtliga uppgifter Ni behöver för att kunna betala Ert vunna objekt. Betalning skall ske senast 5 arbetsdagar efter auktionens slut. Kvitto/utdelningsbevis erhålls då Ni hämtar ut föremålet, alternativt skickas med i Ert paket om objektet skall skickas med post.

  Observera att köpta objekt kan avhämtas först när full betalning erlagts och kommit Garpenhus Auktioner tillhanda. Köpta föremål skall avhämtas inom 5 arbetsdagar. Föremålet kan ej avhämtas förrän betalning har skett. Ta därför gärna med en kopia/utskrift på inbetalningen om Ni har betalat dagen innan Ni hämtar. Om ej objekt/föremål avhämtas efter 5 arbetsdagar, uttager Garpenhus Auktioner en lagringsavgift om 50 kr/objekt och dag intill objektet/föremålet avhämtas så tillvida om inga andra överenskommelser har givits. Garpenhus Auktioner har rätt att tre månader efter anmaning om hämtning sälja föremål som inte avhämtats och hålla köparen ansvarig för eventuella kostnader och prisskillnaden samt lagringskostnad.

 • Hur betalar jag min faktura?

  Ni betalar Er faktura till vårt bankgiro: 858-2686 . Uppgifter om OCR/fakturanummer finns tydligt angivet på fakturan Ni får skickad till Er e-mail.

  Betalar Ni från utlandet så skall Ni föra över pengar till vårt bankkonto via vårt IBAN-nummer  (se nedan).

  Bankuppgifter
  Bank: Sparbanken SYD Kontonummer: 4042764-3 Clearingnummer: 8324-6 SWIFT/BIC-adress: NDEASESS IBAN:SE2195700000000040427643 Bankgiro: 449-0702, eller 858-2686

 • Hur fungerar budgivningen?

  Det finns två olika tillvägagångssätt för budgivning på Garpenhus Auktioner:

  Alternativ 1
  Ni skriver in ett bud som ligger direkt över befintligt högsta bud enligt budintervallen (se auctionet.com). I budrutan står tydligt vad nästa möjliga bud enligt budintervallen är. Efter att Ni har lagt in budet får Ni direkt besked om Ni har högsta bud eller om Ni måste gå in igen och ytterligare öka Ert bud för att leda auktionen. Detta alternativ innebär alltså att Ni manuellt går in och höjer Ert bud varje gång Ni önskar detta under auktionens gång.

  Alternativ 2
  Ni kan istället skriva in Ert ”maxbud” redan från början dvs vad Ni maximalt kan tänka Er att ge för föremålet när auktionen avslutas. Garpenhus Auktioner bjuder sedan automatiskt, (auctionet.com) för Er räkning upp till detta överenskomna ”maxbud”, men bara om det behövs. Detta innebär alltså att Ni får varan till lägsta möjliga pris, upp till ditt ”maxbud”. Självklart är Ert ”maxbud” dolt för övriga budgivare under auktionens gång. De ser endast det för tillfället högsta budet som ligger på föremålet. Har Ni lagt ett ”maxbud” och kommer på att Ni vill höja eller sänka detta går det bra. Lägga bara in ett nytt ”maxbud” så ändras budet till Ert nya val. Ni bjuder aldrig mot Er själv.

 • Vilka är budintervallen?

  Budintervaller: se auctionet
  (Samtliga varor börjar på 350 kr)
  350 – 1999 kr = Buden höjs med 100 kr
  2000 – 4999 kr = Buden höjs med 200 kr
  5000 – 19999 kr = Buden höjs med 500 kr
  20 000 – 29 999 kr = Buden höjs med 1000 kr
  30 000  – 49 999 kr = Buden höjs med 2000 kr
  50 000 – uppåt = Buden höjs med 5000 kr

 • Terminologi

  När vi beskriver en målning gäller följande terminologi:
  ”Anders Zorn (1860-1920)” = Enligt vår uppfattning ett verk av konstnären.
  ”Anders Zorn, tillskriven” = Enligt vår uppfattning troligen ett verk av konstnären.
  ”Anders Zorn, hans krets” = Enligt vår uppfattning ett verk utfört i konstnärens stil men från senare tid.
  ”Anders Zorn, efter” = Enligt vår uppfattning en kopia av ett verk av konstnären.

  I katalogiseringen av en målning beskrivs och värderas inte konstverkets ram. Undantag kan dock ske i de fall då ramen är tillverkad av en känd rammakare. Om ett objektnummer består av flera delar, anges detta inom parentes sist i rubriken (4).

 • Vad betyder upphovsrätt

  Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga verk utgår en avgift för vidareförsäljning av konstverk och brukskonst, vilka ej framställts i flera identiska exemplar. Avgiften utgår med 5% av det klubbade priset (dvs priset utan avgifter) på föremål som säljs för över (fn) 2 215 kr och tillfaller konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av det 70:e året efter konstnärens död. Objekt som kan innefattas av upphovsrätt är markerat med ett ”Upphovsrätt = JA” vid beskrivningen av objektet.