Vi utgår från följande terminologi:
”Anders Zorn (1860-1920)” = Enligt vår uppfattning ett verk av konstnären.
”Anders Zorn, tillskriven” = Enligt vår uppfattning troligen ett verk av konstnären.
”Anders Zorn, hans krets” = Enligt vår uppfattning ett verk utfört i konstnärens stil men från senare tid.
”Anders Zorn, efter” = Enligt vår uppfattning en kopia av ett verk av konstnären.

I katalogiseringen av en målning beskrivs och värderas inte konstverkets ram. Undantag kan dock ske i de fall då ramen är tillverkad av en känd rammakare. Om ett objektnummer består av flera delar, anges detta inom parentes sist i rubriken (4).