Hemvärdering

Vi gör gratis hemvärderingar

Skicka in en förfrågan om hemvärdering nedan eller ring oss på 040 128 480

Kontakta oss

Värdering av delar och hela hem – boka en gratis hemvärdering

Vad gör Garpenhus Auktioners hemvärdering unik?

Omfattande expertis

Vår erfarna grupp av värderare på Garpenhus Auktioner har en bred och djupgående kunskap om olika föremål och dess värden. Vi tar hänsyn till både den historiska och marknadsmässiga aspekten för att säkerställa en noggrann värdering.

Personligt tillvägagångssätt

Vi värdesätter det personliga mötet med våra kunder.

Helhetsperspektiv

Vår hemvärderingstjänst sträcker sig bortom enbart inventering och värdering av enskilda föremål. Vi tittar på helheten – från möbler och konst till de unika egenskaperna hos din egendom och dess eventuella historiska värde.

Professionell dokumentation

Efter att vi har genomfört värderingen erhåller du en noggrann och professionell dokumentation som tydligt beskriver de olika delarna av värderingen. Detta inkluderar en sammanfattning av observationer och bedömningar, vilket ger dig en detaljerad översikt över värderingen.

Från hemvärdering till auktionsresultat

Bokning och besök

Kontakta oss för att boka en tid för en personlig besiktning. Vi bokar ett besök enligt ditt schema.

Analys och utvärdering

Våra erfarna medarbetare kommer att genomföra en noggrann bedömning av era föremål. Vi tar hänsyn till varje detalj för att säkerställa en noggrann värdering.

Rapport och rådgivning

Efter avslutad värdering erhåller du en professionell rapport som sammanfattar våra observationer och värderingar. Vi står också till ditt förfogande för att ge råd och svara på eventuella frågor.

Försäljning

Vi strävar också efter att placera dina föremål på ett sätt som garanterar maximal exponering och uppmärksamhet från potentiella köpare, vilket ökar chansen för att uppnå det högsta möjliga priset. Med vår expertis och engagemang stöttar vi dig genom hela försäljningsprocessen för att säkerställa att du når de mest fördelaktiga resultaten.

God Skånsk konst sökes

Under en längre tid har vi uppnått höga priser på Skånekonst. Vi söker konst av bland annat, Gerhard Nordström, Johan Johansson, Jules Schyl, Fabian Lundqvist, Martin Edmond, Owe Zerge, Nolle Svensson, Erik Cederberg, C O Hultén, Karl-Enock Ohlsson, Gerhard Wihlborg, Ernst Norlind, Tora Vege Holmström, Agda Holst, Ellen Trotzig, Max Walter Svanberg, Stig Wernheden med flera!