Vanliga frågor – FAQ

Vanliga frågor – FAQ2024-02-27T08:51:33+00:00
Garpenhus Auktioner
Vad tar ni ut för avgifter?2024-01-25T08:39:46+00:00

 

  • Som säljare hos oss betalar ni avgifter först om ett föremål blir sålt. Då tar vi ut en försäljningsprovision som vanligtvis ligger på 21,5%, utöver detta tillkommer en slagavgift på 80kr samt försäkringsavgift på 1,25%.
  • Som köpare betalar du en försäljningsprovision på 21,5% samt en slagavgift på 80kr.
  • För de föremål som inte hämtas ut i tid , debiteras förvaringskostnad om 50kr per föremål och kalenderdag.
  • Dessa ovanstående avgifter är inklusive moms.

 

Kan någon annan hämta mina föremål?2024-01-24T11:40:02+00:00

Ja, du kan skicka ett ombud för att hämta ditt inropade objekt. Det som krävs för att en annan person ska kunna agera som ombud är följande.

  1. Att du antingen har registrerat ett konto hos Auctionet som är verifierat med Bank-id, eller att du skickar in en vidimerad kopia på din giltiga legitimation till oss.
  2. Ombudet ska kunna visa upp sin egna, giltiga legitimation.
  3. Du meddelar oss via e-post till info@garpenhus.se, vilket objekt det gäller, ditt namn samt ombudets namn.
Hur beställer jag transport?2024-02-26T15:50:10+00:00

All transport sker via Auctionet, du beställer den via ”Mina sidor”

Läs mer om Auctionets transportservice här

Hur säljer jag hos er?2024-01-24T15:59:14+00:00

Första steget är att värdera era föremål. Det kan ni göra genom att skicka bilder i vårt formulär online eller via e-post. Det går även bra att komma förbi med föremålen till vår lokal i Malmö eller boka ett hembesök.

Här kan ni se en överblick över hur försäljning hos oss går till: Hur går det till?

Vad gäller för ej sålda föremål?2023-08-22T06:00:17+00:00

Föremål som inte har blivit sålda skall avhämtas av inlämnare senast fem dagar efter auktionens slut. För föremål som inte har blivit sålda och inte avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringskostnad om 50 kr per kalenderdag (inkl moms).

Skulle föremålet inte vara avhämtat inom 14 dagar efter att inlämnaren har anmanats att hämta föremålet, äger Garpenhus Auktioner rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

För osålda föremål ej avhämtat inom avtalad tid, ansvaras ej.

Kan jag bestämma ett minimipris?2024-01-29T07:54:34+00:00

Ja, det är möjligt. Minimipriset kallas för ett bevakningsbud. Utifrån vår erfarenhet och kunskap kommer vi att rekommendera ett bevakningsbud.

Behöver jag registrera mig?2023-08-22T11:13:42+00:00

Ja, för att kunna lägga bud på ett föremål behöver man skapa ett konto hos Auctionet.

Vilka är era öppettider?2024-01-26T13:52:17+00:00

För in- och utlämning av föremål gäller följande öppettider:

Måndag……………………………13:00-18:00
Tisdag……………………………..13:00-17:00
Onsdag…………………………….13:00-17:00
Torsdag……………………………13:00-17:00
Fredag……………………………..13:00-16:00

Dag före helgdag……………….13:00-15:00

Lördag-söndag………………….Stängt
Helgdagar…………………………Stängt

Vad gäller kring ångerrätt och reklamtion?2024-01-26T13:17:04+00:00

Privatpersoner som köpt varor på onlineauktion har enligt distansköpslagen rätt till att ångra sig 14 dagar efter att de mottagit varan. Fristen räknas från den dag du eller egenanlitat ombud upphämtat föremålet på auktionshuset. Om du hävdar din ångerrätt är du skyldig att returnera föremålet till auktionsföretaget till egen bekostnad inom 14-dagarsfristen.

Företag omfattas inte av distansköpslagen och har därmed inte rätt att ångra köp.

Om varan du köpt skulle vara felaktigt beskriven eller har defekter som inte påvisats i text och eller bild har du en öppen och ej tidsbegränsad rätt at reklamera köpet, denna rätt inkluderar även företagsköpare.
När du reklamerar ett föremål måste det returneras till auktionsföretaget där vi tar ställning till reklamationsärendet, om reklamationen godkänns ersätts du med hela beloppet samt eventuella transportkostnader.

Hur beskriver ni konstverk?2023-05-15T15:01:54+00:00

Vi utgår från följande terminologi:
”Anders Zorn (1860-1920)” = Enligt vår uppfattning ett verk av konstnären.
”Anders Zorn, tillskriven” = Enligt vår uppfattning troligen ett verk av konstnären.
”Anders Zorn, hans krets” = Enligt vår uppfattning ett verk utfört i konstnärens stil men från senare tid.
”Anders Zorn, efter” = Enligt vår uppfattning en kopia av ett verk av konstnären.

I katalogiseringen av en målning beskrivs och värderas inte konstverkets ram. Undantag kan dock ske i de fall då ramen är tillverkad av en känd rammakare. Om ett objektnummer består av flera delar, anges detta inom parentes sist i rubriken (4).

Vad betyder upphovsrätt?2023-08-21T11:18:54+00:00

Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga verk utgår en avgift för vidareförsäljning av konstverk och brukskonst, vilka ej framställts i flera identiska exemplar. Avgiften utgår med 5% av det klubbade priset (dvs priset utan avgifter) på föremål som säljs för över 2 625 kronor (2023) och tillfaller konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av det 70:e året efter konstnärens död. Objekt som kan innefattas av upphovsrätt är markerat med ett ”Upphovsrätt = JA” vid beskrivningen av objektet.

För mer information om upphovsrätt besök: Bildupphovsrätt

Vad har ni för försäkring?2024-01-23T15:17:50+00:00

Ni skall kunna känna Er trygga när Ni lämnar in föremål till oss. Därför har vi ett samarbete med Markel International Sweden. Inlämnat föremål är från mottagandet hos Garpenhus Auktioner försäkrat mot skada i samband med inbrott, brand, vattenskada, stöld samt bräckage i Garpenhus Auktioners lokaler intill värde motsvarande bevakningspris minus provision.

Har föremålet sålts på auktion uppgår försäkringsvärdet till klubbat belopp minus provision.

Till toppen