Ja, det är möjligt. Minimipriset kallas för ett bevakningsbud. Utifrån vår erfarenhet och kunskap kommer vi att rekommendera ett bevakningsbud.