Ja, det är möjligt. Detta kallas för ett bevakningsbud. Utifrån vår erfarenhet och kunskap rekommenderar vi bevakningsbud.