Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga verk utgår en avgift för vidareförsäljning av konstverk och brukskonst, vilka ej framställts i flera identiska exemplar. Avgiften utgår med 5% av det klubbade priset (dvs priset utan avgifter) på föremål som säljs för över 2 625 kronor (2023) och tillfaller konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av det 70:e året efter konstnärens död. Objekt som kan innefattas av upphovsrätt är markerat med ett ”Upphovsrätt = JA” vid beskrivningen av objektet.

För mer information om upphovsrätt besök: Bildupphovsrätt