Föremål som inte har blivit sålda skall avhämtas av inlämnare senast fem dagar efter auktionens slut. För föremål som inte har blivit sålda och inte avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringskostnad om 50 kr per kalenderdag (inkl moms).

Skulle föremålet inte vara avhämtat inom 14 dagar efter att inlämnaren har anmanats att hämta föremålet, äger Garpenhus Auktioner rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

För osålda föremål ej avhämtat inom avtalad tid, ansvaras ej.