Privatpersoner som köpt varor på onlineauktion har enligt distansköpslagen rätt till att ångra sig 14 dagar efter att de mottagit varan. Fristen räknas från den dag du eller egenanlitat ombud upphämtat föremålet på auktionshuset. Om du hävdar din ångerrätt är du skyldig att returnera föremålet till auktionsföretaget till egen bekostnad inom 14-dagarsfristen.

Företag omfattas inte av distansköpslagen och har därmed inte rätt att ångra köp.

Om varan du köpt skulle vara felaktigt beskriven eller har defekter som inte påvisats i text och eller bild har du en öppen och ej tidsbegränsad rätt at reklamera köpet, denna rätt inkluderar även företagsköpare.
När du reklamerar ett föremål måste det returneras till auktionsföretaget där vi tar ställning till reklamationsärendet, om reklamationen godkänns ersätts du med hela beloppet samt eventuella transportkostnader.