När ni säljer hos oss betalar ni avgifter först om ett föremål blir sålt. Våra avgifter innefattar: Försälningsprovision mellan 5-21,5% beroende på kategori och föremål, försäkringsavgift på 1,25% samt en slagavgift på 80kr. Samtliga avgifter är inklusive moms.

För föremål som inte hämtas ut inom tid, debiteras förvaringskostnad om 50 kr per föremål och kalenderdag (inkl moms).